EN
İNSAN KAYNAKLARI

Tenoka insan kaynakları yönetiminin hedefi; sahip olduğu kurum kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek kuruma ve çalışanlarına değer katmaktır.
 
İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki 5 temel stratejiye dayanır.

  • Çalışan memnuniyeti yaratmak.
  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.
  • Din, dil, ırk, cinsiyet ya da fiziksel engellere bakılmaksızın şirket değerlerine ve iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek çalışanları Tenoka bünyesine kazandırmak.
  • Güvenli, sağlıklı ve etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak.
  • Çalışanların gelişimine katkı sağlamak.

İŞ BAŞVURU FORMU